Preskočiť na obsah

Preventívne opatrenia proti podvodnému konaniu a inej trestnej činnosti páchanej na senioroch.

Zverejnené 6.3.2024.

Kategória

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Veľkom Krtíši, vzhľadom na charakter nápadu trestnej činnosti upozorňuje občanov, že boli zaznamenané rôzne prípady podvodného konania a inej trestnej činnosti páchanej na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend.

Podvodníci telefonicky kontaktujú seniorov s tým, že sú ich blízkymi osobami a potrebujú finančnú pomoc.

Polícia preto občanom odporúča:

V prípade, keď od Vás neznáma osoba žiada finančné prostriedky za účelom pomôcť Vašej blízkej osobe, alebo využitím inej legendy:

  • po ukončení hovoru, zavolajte osobe, za ktorú sa páchateľ vydáva alebo pre ktorú páchateľ žiada o pomoc,
  • v prípade podozrenia podvodu, zistite informácie od páchateľa, ktoré by mohli napomáhať jeho odhaleniu,
  • bezodkladne to oznámte na polícii (na tel. č. 158).

Vážení občania, nebuďte ľahostajní k dianiu vo svojom okolí. Nepodporujte podvodné a iné protiprávne konanie svojím mlčaním. Neuľahčujte život kriminálnikom, ktorí nerešpektujú zákon, verejný poriadok a využívajú neinformovanosť seniorov. Neviete, kedy sa stanete ich obeťou Vy, Váš majetok, alebo Vaša blízka osoba.

pplk. Maroš Kováč

riaditeľ