OZNAM O OBMEDZENOM REŽIME OBECNÉHO ÚRADU A OBECNÉHO PODNIKU

Kategória

Obecný úrad v Dolnej Strehovej oznamuje, že odo dňa 06.12.2021 ruší úradné hodiny pre verejnosť!

Nevyhnutné záležitosti môžete vybaviť po predchádzajúcom zaslaní Vašej žiadosti/požiadavky:

  • elektronicky emailom na obec@dolnastrehova.sk;
  • telefonicky v pracovných dňoch na kontaktnom čísle 047 48 97 169

Matričné záležitosti môžete vybaviť po predchádzajúcom zaslaní Vašej žiadosti/požiadavky:

V prípade vybavovania úmrtia kontaktujte telefónne číslo 0918 652 355.

Ďakujeme za pochopenie.

OcÚ Dolná Strehová

Obecný podnik „Prameň“ pri obecnom úrade v Dolnej Strehovej oznamuje, že odo dňa 06.12.2021 ruší úradné hodiny pre verejnosť!

Nevyhnutné záležitosti môžete vybaviť po predchádzajúcom zaslaní Vašej žiadosti/požiadavky:

  • elektronicky emailom na podnik@dolnastrehova.sk;
  • telefonicky v pracovných dňoch na kontaktnom čísle 047 48 97 211 alebo na čísle 0907 886 319

Ďakujeme za pochopenie.

vedenie obecného podniku

Zverejnené 6. decembra 2021.
Bez úpravy .