Harmonogram vývozov triedených odpadov na rok 2021

Kategória  

Okrem vývozu separovaného odpadu, spoločnosť Marius Pedersen, a. s. realizuje od decembra 2020 aj vývoz komunálneho odpadu. Túto činnosť bude spoločnosť vykonávať aj naďalej, a to až do odvolania. Prinášame Vám aktuálny harmonogram vývozu odpadu na rok 2021.

Zverejnené 11. januára 2021.
Bez úpravy.