Preskočiť na obsah

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti!

Zverejnené 4.7.2023.

Kategória

Vážení občania !

Zber úrody a žatevné práce počas teplých a suchých letných mesiacov sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku požiarov.  Žiaľ, mnohí občania počas zberu úrody na poli, pri jej stohovaní a uskladňovaní manipulujú s otvoreným ohňom, spaľujú slamu, vypaľujú strniská, fajčia v extrémne suchom prostredí .

Z uvedeného dôvodu chceme upozorniť  občanov  – fyzické osoby  na dodržiavanie zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Fyzická osoba nesmie :

Vypaľovať strniská, spaľovať slamu, zakladať  oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu ako sú strniská, manipulovať s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru ako sú senníky, sklady obilnín a objemových krmovín.  

Pri porušení uvedených ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi sa voči fyzickým osobám bude postupovať podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a to uložením pokuty až do výšky 331,-€.

Vážení spoluobčania !              

                 Naším spoločným cieľom je dodržať uvedené právne predpisy o ochrane pred požiarmi a tým chrániť zdravie našich spoluobčanov ich majetky a prírodu okolo nás.