Aktívne zálohy OS SR

Kategória

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky rozbehlo kampaň o Aktívnych zálohách. Všetky podstatné informácie o tom, ako sa zaradiť do aktívnych záloh sú obsiahnuté v prílohe.

Zverejnené 7. júla 2022.
Bez úpravy .