Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Dolná Strehová.

Povinný systém identifikácie a registrácie psov chovaných v SR.

Regionálna veterinárna  a potravinová správa Veľký Krtíš týmto opätovne upozorňuje majiteľov psov, že podľa novely Zákona o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov majú od 1.9.2018 povinnosť označiť zviera na vlastné náklady implantovateľným mikročipom. Následne bude pes zaevidovaný v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Ak vlastník psa nezabezpečí jeho trvalé označenie mikročipom, orgán veterinárnej správy mu uloží pokutu v zmysle zákona… Čítať viac

Odstávka elektriny v našej obci

Milí spoluobčania, Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že  elektrina v našej obci bude v mesiaci JÚN 2021 vypnutá v nasledovných dňoch : 9. 6. 2021 – v čase od 8,00 hod. do 15,30 hod. – vypne sa časť obce Dúbrava. 14.6.2021 – v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod – vypne sa ulica Hlavná súpisné čísla 52, a 72, ďalej  od… Čítať viac

Vakcína je sloboda

Najúčinnejším prostriedkom pre boj s vírusom COVID–19, ktorý spôsobil pandémiu a ochromil krajiny, rodiny, spoločnosti i jednotlivcov na celom svete, je očkovanie. Vedecké kapacity i historické fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu komunity a celej spoločnosti. Keď je človek zaočkovaný,… Čítať viac