Preskočiť na obsah

Investície v roku 2021

Zverejnené 31.12.2021.

Investície v roku 2021

Rok 2021 bol zo začiatku roka neistý, nevedeli sme predpokladať, aký bude vývoj pandémie, aký to bude mať dopad na podielové dane a tiež sa nedalo predpokladať koľko investičných aktivít sa nám podarí, napriek tomu sme si spolu s poslancami zostavili plán práce, ktorý sa nám až na pár výnimiek podarilo zrealizovať. Začiatok roka bol v našej obci intenzívne smerovaní k fungovaniu Mobilného odberného miesta, po druhom plošnom testovaní sme sa ako obec rozhodli priniesť Vám službu odberného miesta priamo do obce a prebehla malá rekonštrukcia a investície práve do zriadenia MOM, ktoré ako jedno z mála fungovalo aj s rezervačným systémom. No už počas tohto obdobia sme začali spracovávať mnoho ďalších aktivít a tu Vám prinášam prehľad väčších i menších investícií u nás.

Hasičská zbrojnica dostala nový šat…

Hasičská zbrojnica v našej obci prešla rekonštrukciou, na ktorú sa nám podarilo získať až 2 dotácie z Ministerstva vnútra SR, jednu ešte v roku 2018 a druhú v roku 2020.

Vďaka týmto dotáciám boli na našej hasičskej zbrojnici vymenené všetky okná a dvere, staré plechové brány boli nahradené novými elektrickými, zateplená bola strecha objektu a tiež obvodový plášť. V interiéri zbrojnice bola rekonštruovaná spoločná miestnosť ako zázemie a tiež sociálne zariadenia. Členovia DHZ obce Dolná Strehová majú teda vytvorené perfektné priestory, dúfame, že sa nám čoskoro podarí získať ešte hasičské auto, aby naši dobrovoľní hasiči mali ideálne vybavenie. Veríme, že zrekonštruovaná budova bude slúžiť nielen našim dobrovoľným hasičom, ale aj nášmu podniku. 

Investície do ciest v našej obci

Začiatkom júna 2021 začala rekonštrukcia miestnych komunikácií u nás v obci Poslanci na mimoriadnom zasadnutí OZ schválili pripravovanú stratégiu rekonštrukcie miestnych komunikácií a zároveň schválili plán práce a priority. 

Je pravdou, že sme chceli vďaka výhodne získanému frézovanému materiálu dokázať viac, no materiálu nakoniec nebolo toľko, koľko sme chceli, avšak tento frézovaný materiál zháňame ĎALEJ, aby sme aj v roku 2022 mohli pokračovať.

Ukončené práce teda sú:

 • DÚBRAVA, ktorá si investíciu vyžadovala už viac rokov. Tu sa frezovaným materiálom vytvoril podklad a následne sa potiahol asfaltobetón v hrúbke 50mm. Takto sme ukončili cestu smer vodná nádrž Ľuboreč až po koniec nášho katastra. Celkovo 1750 m2.
 • V rámci rekonštrukcie cesty v miestnej časti Dúbrava, prebehlo aj spevnenie vedľajších /bočných ciest frézovaným materiálom. Takto sme využili materiál, zlepšili kvalitu bývania občanov tejto miestnej časti a spevnili tak 1000 m2.
 • BYTOVKA NA ULICI HLAVNÁ. K bytovke na ulici hlavná už dlhé roky viedla príjazdová panelová cesta, kde sa panely za posledné roky viac posunuli. Aj tento úsek na zasadnutí OZ poslanci schválili na rekonštrukciu uložením asfaltobetónu v hrúbke 50mm a položených bolo takmer 500 m2.
 • SPEVNENIE PARKOVISKA NA KATOLÍCKOM CINTORÍNE V OBCI. Pri príjazdovej ceste na katolícky cintorín bola uložená a následne zastriekaná spojovacím postrekom ďalšia časť frézovaného materiálu. Týmto sme vytvorili parkovanie pre občanov, ktorí odteraz nebudú musieť parkovať na prípadnom blate. 
 • VYTVORILI SME „CESTU“ CEZ EVANJELICKÝ CINTORÍN V OBCI. Keďže sme v evanjelickom cintoríne nemali žiadnu spevnenú cestu a hlavne po dažďoch bol problém prejsť pohrebným autom cez „járok“, s poslancami sme vytvorili ďalšiu možnosť na využitie frézovaného materiálu a vytvorili sme cez evanjelický cintorín od brány cez járok až na kopček cestu, ktorá veríme, že bude zabezpečovať bezpečnejšie fungovanie v evanjelickom cintoríne. V oboch cintorínoch bolo takto uložených celkovo 540 m2.
 • SPEVNILI SME CESTU AJ V AREÁLI TERMÁLNEHO KÚPALISKA – V KEMPE. Pravdou je, že toto už nebolo v pláne a pokračovať sme chceli v miestnych častiach Dolný Bukovec a Prieloh, ale keďže frézovaného materiálu už ostalo len málo, rozhodli sme sa ho využiť v areáli, kde nám na rozlohu, ktorú sme chceli spraviť, tá časť materiálu postačovala. 

Takto sme využili všetkých 22 fúr získaného materiálu a zároveň spevnili viacero ciest a plôch, ktoré si to vyžadovali. Počas jesene sa nám podarilo získať ešte nejaký materiál, no ten sme už nestihli zapracovať a teda pokračovať budeme v priebehu roka 2022.

Zdravotné stredisko za dva týždne dovolenky prešlo čiastočnou rekonštrukciou. 

VĎAKA VŠETKÝM, KTORÍ SA TESTOVALI V NAŠEJ MOM-ke SME SI TÚTO INVESTÍCIU MOHLI DOVOLIŤ…

Od začiatku testovania sme boli presvedčení, že na testovaní sa zarábať nemá a povedali sme si, že ak by sme niekedy mali ostať „v pluse“, získané financie investujeme hlavne do nášho zdravotného strediska, ktoré si túto investíciu už vyžadovalo. Aj keď prvé týždne testovania to nebolo ideálne, dostali sme sa do fungovania, kedy nám vďaka všetkým Vám, ktorí ste využívali našu MOMku ostalo aj niečo, aby sme naše zdravotné stredisko obnovili. 

A tak sme za posledné 2 týždne zrealizovali:

 • kompletne sme vymaľovali interiér zdravotného strediska
 • do čakárne sme zakúpili nové sedenie 
 • do ambulancii všeobecného lekára sme dali novú PVC podlahu
 • po rokoch sme zakúpili nové „kartotékové“ skrine a nové liekové skrinky ako u sestričky, tak aj u doktora
 • vyrobili sme nábytok na mieru /police, skrine/
 • zakúpili sme nové interiérové dvere
 • rovnako sme zakúpili nové vybavenie sociálnych zariadení /wc, umývadlá a batérie/, ktoré budeme inštalovať v priebehu najbližších dní

Toto všetko sa nám podarilo vďaka všetkým Vám, ktorí ste služby našej MOM využívali celý čas a vďaka našim zamestnancom MOMky, ktorí celý čas pracovali nie kvôli „zbohatnutiu“, ale preto, že chceli našim ľuďom pomôcť, aby nemuseli na testovania cestovať kdekoľvek po veľkých mestách a tiež vďaka nastaveniu, ktoré sme vytvorili a teda ostalo nám zo získaných financií od štátu aj na investíciu. Naša MOMka bola financovaná inak, ako MOMky zazmluvnené s ministerstvom zdravotníctva, za každého otestovaného sme dostali 5eur. Veríme, že tak, ako služby testovania slúžili všetkým z regiónu, rovnako budú služby nášho zrekonštruovaného zdravotného strediska slúžiť všetkým Vám…

Lepšie podmienky v sociálnych zariadenia a tiež priestor pre spoločné stravovanie v našom KEMPE na kúpalisku. 

Ešte pred začiatkom letnej sezóny sme dokončili aj rekonštrukciu sociálnych zariadení v areáli termálneho kúpaliska, ktoré prevažne využívajú návštevníci nášho kempu.

Tento priestor od postavenia veľkú investíciu nepocítil a preto sme si dali za jednu z priorít rekonštrukcií v areáli TK práve sociálne zariadenia, nakoľko ich kvalita predurčuje aj záujem o náš kemp.

Pôvodne sme sa snažili získať na náš kemp dotáciu cez väčší projekt, no žiaľ ten nám nebol podporený, preto sme si povedali, že postupnými krokmi skúsime vytvoriť lepšie podmienky v našom areáli TK.

Z pôvodných sociálnych zariadení sme pred sezónou pripojením jedného menej využívaného skladu vytvorili nové sprchy a tiež mohli vybudovať aj imobilné WC. Prístavbou prístrešku sme chceli vytvoriť priestor spoločného stravovania pre kempujúcich, ale podľa posledného ročníka HAHu vieme, že tento priestor dokáže mať aj iné využitie.

Na rekonštrukcie sme použili celkovo cez 25 000 eur a vďaka BBSK, cez OOCR Novohrad a Podpoľanie nám bol podporený rozvojový zámer 10 000 eurami a na ostatné sme použili vlastné zdroje, teda konkrétne z investičného fondu, ktorý sme založili na začiatku tohto volebného obdobia, na ktorý sme vkladali prebytky z rozpočtov 2019 a 2020, v ktorých boli aj dividendy získané z TERMAL DS.  Veríme, že naše rekonštruované sociálne zariadenia budú dlho slúžiť a nezničia nám ich vandali, a náš priestor spoločného stravovania do začiatku budúcoročnej sezóny ešte vylepšíme…

Obecná práčovňa

Projekt obecnej práčovne je v realizácii a rekonštrukčné práce prebiehajú už od začiatku leta, práve v týchto dňoch sa dokončuje stavebná časť a zapája sa technológia. Hneď ako bude projekt kompletne dokončený a stavba bude odovzdaná, prebehne výberové konanie na vznikajúce pozície, zatiaľ Vám pre porovnanie prinášame pohľad na budovu starého obecného úradu pred rekonštrukciou a po nej. Všetky ostatné informácie Vám prinesieme v najbližšom čísle.

Drevené zástavky a nová studnička

Počas jesene sme osadili v miestnej časti PRIELOH dve nové zástavky, aby čakajúci na autobus mali lepšie podmienky hlavne počas nepriaznivého počasia. 

Zároveň sa počas jesene v spolupráci s občianskym združení Srdcom Strehovčania, realizovala rekonštrukcia starej studničky v miestnej časti Horný Bukovec. Občianske združenie financovalo materiál na celú výstavbu práve vďaka 2% z daní, ktoré do tohto združenia posielate a spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva /M. Matúška a I. Jánošík/ a dobrovoľníkmi /M. Sokol, P. Dobrocký/ sme spravili brigádu, počas ktorej sa táto studnička postavila. 

Nákup vybavenia do školskej jedálne

Ako zriaďovateľ našej ZŠ s MŠ sme po vyhlásení výzvy na lepšie vybavenie našich školských jedálni hneď podávali žiadosť na získanie prostriedkov do našej školskej jedálne. Žiaľ v prvej výzve sme podporení neboli. No na druhý pokus sa to podarilo a tak naša ZŠ s MŠ získala 5000€, za ktoré sme v našej jedálni zakúpili výdajný pult, nový mlynček, ale hlavne konvektomat, ktorý sme už dávnejšie chceli získať pre uľahčenie práce našich kuchárok v školskej jedálni. 

V rámci investícií sme obnovovali aj náš vozový park

Počas roka 2021 sme do našej obce zabezpečili ďalšie súčasti vozového parku. Dobrovoľný hasiči dostali čisto nové Iveco daily, ktoré nám v Banskej Bystrici odovzdal štatny tajomník MV SR Vendelín Leitner. Vďaka tomu naša DHZO získala výborné vybavenie, ktoré veríme, že bude využívať hlavne na ukážky a nie pri zásahoch. 

Začiatkom septembra sme obstarali čisto novú dodávku FIAT Ducato, ktorú sme zakúpili vďaka projektu „Práčovňa“ a má slúžiť hlavne práčovni, no už dnes ju využívame v prípade, že potrebujeme niečo súrne previesť. 

Dolná Strehová má opäť svoj AUTOBUS. Keďže sa nám podarilo vyrokovať výborné podmienky pre kúpu autobusu. Obecná rada na svojom mimoriadnom zasadnutí jednohlasne odporučila, aby som v rokovaniach za kúpu autobusu pokračoval ĎALEJ. A teda od októbra je súčasťou vozového parku aj autobus, ktorý je už polepený a bude robiť peknú reklamu našej obci pri prevážaní, či už futbalistov, folkloristov, seniorov, členov ZO SZZP ale tiež detí z našej ZŠ s MŠ.

Ostatné práce realizované počas roka 2021

Počas roka 2021 sme realizovali aj viacero menších investičných aktivít z vlastných zdrojov spomeniem hlavne: 

 • Údržba ciest a výtlkov v miestnej časti PRIELOH ale tiež priamo po obci po uliciach
 • Opravy chodníkov v obci
 • Rekonštrukcia predného oplotenia v areáli termálneho kúpaliska /KEMPU/
 • Opravená bola aj brána na vstupe do cintorína PRIELOH. Keďže sme si všimli veľké hranoly už boli viac ako prehnité s výraznou pomocou pána Zdenka Kolečka, ktorý nám pomohol zabezpečiť jej zloženie a zároveň pozháňal materiál a vďaka práci poslanca I. Kamenského sme túto bránu spolu s pracovníkmi OP Prameň dostali do výborného stavu a bude slúžiť ešte dlhé roky.

Toľko z investícií, ktoré sa nám podarili v priebehu roka 2021. Do roka 2022 ideme s ďalšími plánmi a veríme, že budeme môcť realizovať ďalšie investície, ktoré skrášlia našu obec. 

Ing. Ľuboslav Dobrocký

            Starosta obce