Elektronické samosčítanie obyvateľov končí už 31.3. 2021

Kategória  

Od spustenia prvého elektronického samosčítania obyvateľov SR prešlo už vyše mesiaca a naša obec hlási 77% sčítaných obybateľov, za čo Vám veľmi pekne ďakujeme.

Zároveň však pripomíname, že samosčítanie obyvateľov na https://www.scitanie.sk/ alebo vďaka bezplatnej aplikácie bude prebiehať do 31.3. 2021.

Od 1.4. 2021 budú na dosčítavanie obyvateľov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami, poverení stacionárni a mobilní asistenti.

Ak máte vo svojej blízkosti rodinu, známych či susedov, ktorí potrebujú pomoc so sčítaním, prosíme Vás, aby ste im podali svoju pomocnú ruku.🤝

Myslite na to, že sčítanie obyvateľov je povinné pre všetkých obyvateľov s trvalým, prechodným, tolerovaným alebo obvyklým pobytom v SR. AK sa obyvateľ nesčíta v čase sčítania, môže mu byť udelená pokuta vo výške 25 až 250 €.

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021.

Nenechávajte si sčítanie na poslednú chvíľu. Sčítajte sa aj Vy a urobte klik pre lepšiu budúcnosť Slovenska.

#SODB2021

#scítanie2021

Zverejnené 19. marca 2021.
Bez úpravy.