MÁJ zdobí našu obec aj tento rok

Kategória

Vo všeobecnosti sa mesiac máj považuje za mesiac lásky, za mesiac zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.

Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza a ich stavanie je rozšírené na celom území Slovenska.

Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy (najčastejšie jedle alebo smreky) zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.

Máje sa stavali v noci a najbližšiu nedeľu mládenci obchádzali domy, pri ktorých stál máj, a vyberali „poplatky“ na nadchádzajúcu zábavu – majáles.

Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia.

Vztýčený ostáva spravidla počas celého mája, aby ho následne slávnostne zvalili pri oslavách váľania mája.

Zdroj: www.slovakia.travel.sk

Zverejnené 1. mája 2022.
Bez úpravy .